Lehto Miia

Kaupunginosa:Alakylä/Kontio
Puhelinumero:045 890 8765
Sähköposti:mimmale@gmail.com
Nettisivusto yms. linkit:Facebook
Hinta:780€
Lisätitetoja:

Aloitan Elokuussa uutena perhepäivähoitajana Alakylässä. 

Ryhmässäni on tilaa kolmelle lapselle. Tarjoan lapsilähtöistä ja toiminnallista varhaiskasvatusta, jossa pidän tärkeänä hyvinvoivaa lasta. 

Panostan liikunnallisuuteen, uuden oppimiseen ja kuvataiteeseen. Tärkeimpiä arvojani ovat yksilöllisyys, kiireettömyys, turvallisuus ja läheisyys. 

Toiminta pienryhmissä mahdollistaa aidon läsnäolon, lapsen kuulemisen, yksilöllisen huomioimisen ja rauhallisen toimintaympäristön. Lapsella on luontainen tarve tutkia ja havainnoida. 

Hoitopaikan leikki-ilmapiiri on salliva ja innostava, toimintaympäristö on esteettinen ja leikkiin houkutteleva. Tilat ovat joustavasti käytössä ja lapsille pyritään antamaan mahdollisuus pitkäkestoiseen leikkiin. 

Kasvatusperiaatteisiini kuuluu - Syli, lämpö, läheisyys, rohkaisu, rajat ja leikki - Aito läsnäolo ja kuuleminen - yhdessä toimiminen - terveellinen ja monipuolinen ruokavalio - lapsen riittävä lepo, ulkoilu ja liikunta - viihtyisä ja turvallinen leikkiympäristö