Hoitomaksut

 

Oulun alueen yksityisten perhepäivähoitajien hinnat ovat nähtävillä Oulun kaupungin sivuilla.

Kuukausihinnat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia esim. hoitajien erilaisten laskutusjakso- ja lomakäytäntöjen vuoksi.

 

Palveluseteli

 

Oulussa on käytössä yksityisen perhepäivähoidon palveluseteli. Palvelusetelijärjestelmässä kaupunki korvaa yksityiselle perhepäivähoitajalle ennalta sovittuun arvoon asti kustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaalle tuotetusta palvelusta.

1.8.2016 alkaen perheelle myönnettävän yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelin suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan perheen tarpeenmukainen varhaiskasvatuksen ja palvelusetelin laajuus. Osa Oulun yksityisistä päivähoitajista tarjoaa mahdollisuutta sekä osa- että kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Katso lisää vapaat hoitopaikat.

Palvelusetelin arvo lasketaan perheen tulojen mukaan samoilla kriteereillä kuin kunnallisessa päivähoidossa. 1.8.2018 alkaen kokoaikaisen palvelusetelin kattohinta on 753 €.

Palvelusetelijärjestelmässä yksityinen perhepäivähoito on perheille pääsääntöisesti saman hintaista kuin kunnallinen päivähoito. Yksityisyrittäjinä hoitajat päättävät kuitenkin itse omasta hinnoittelustaan, joten pieniä hintaeroja kunnalliseen päivähoitoon voi olla. Palvelusetelijärjestelmä huomioi sisarusalennuksen.

Palveluseteliin voi tutustua ja arvioida perheen omavastuuta Oulun kaupungin sivustolla olevalla maksulaskurilla

 

Kelan yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

 

Vaihtoehtona palvelusetelille on Kelan yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä. Tässä järjestelmässä hoitomaksu koostuu Kelan yksityisen hoidon tuesta, kuntalisästä sekä vanhempien osuudesta. Tässä järjestelmässä vanhempien osuus hoitomaksusta jää pääsääntöisesti suuremmaksi kuin kunnallisessa päivähoidossa.

1.8.2016 myös yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. 

 

 

Yksityisen hoidon tuen ja oululisän määrä 1.1.2017 alkaen:

 

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 172,25 e/kk/lapsi
  • tulosidonnaista hoitolisää enintään 144,85 e/kk/lapsi
  • Oulun kuntalisä 250 e/kk.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi
  • tulosidonnainen hoitolisä puolitettuna
  • Oulun kuntalisä 137,50 e/kk.

 

 

 

 

 

LIITY JÄSENEKSI! 

Täältä pääset liittymään jäseneksi.

LISÄTIEDOT

oulunyph@gmail.com