Hoitomaksut

Oulun alueen yksityisten perhepäivähoitajien hinnat ovat nähtävillä Oulun kaupungin sivuilla.

Kuukausihinnat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia riippuen hoitajan toiminnan muodosta.
Palveluseteli

Oulussa on käytössä yksityisen perhepäivähoidon palveluseteli

Perheelle myönnettävän yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelin suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatustarpeen sekä vanhempien tulojen perusteella. 1.8.2020 alkaen jokaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Osa Oulun yksityisistä päivähoitajista tarjoaa mahdollisuutta sekä osa- että kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Katso lisää vapaat hoitopaikat.

1.1.2023 alkaen kokoaikaisen palvelusetelin arvo voi olla maksimissaan (kattohinta) 830 €. Palveluseteliyrittäjän hoitopaikan hinta määrittää lopullisen vanhempien maksuosuuden suuruuden.

Palvelusetelijärjestelmä huomioi sisarusalennuksen.

Palveluseteliin voi tutustua ja arvioida perheen omavastuuta Oulun kaupungin sivustolla olevalla maksulaskurilla
Kelan yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä


Tässä järjestelmässä hoitomaksu koostuu Kelan yksityisen hoidon tuesta, kuntalisästä sekä vanhempien osuudesta. Vanhempien osuus hoitomaksusta jää pääsääntöisesti suuremmaksi kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Yksityisen hoidon tuen ja oululisän määrä 1.8.2020 alkaen:

Tuen määrä kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa: 

  • hoitorahaa 172,25 e/kk/lapsi
  • Oulun kuntalisä 250 e/kk
  • Perhepäivähoidon tuottajan hoitopaikan hinta määrittää lopullisen vanhempien maksuosuuden suuruuden. Vanhempien osuuteen voi vaikuttaa tulosidonnainen hoitolisä, joka on enintään 144,85 e/kk/lapsi.

Tuen määrä enintään 20h viikossa tapahtuvaan varhaiskasvatukseen

  • hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi
  • Oulun kuntalisä 137,50 e/kk
  • Perhepäivähoidon tuottajan hoitopaikan hinta määrittää lopullisen vanhempien maksuosuuden suuruuden. Vanhempien osuuteen voi vaikuttaa tulosidonnainen hoitolisä.