SYPE - Suomen Yksityisten Päivähoitajien Edustajisto 

Yhdistyksemme kuuluu vuonna 2010 perustettuun Suomen Yksityisten Päivähoitajien Edustajistoon - eli SYPE:en. SYPE on kaikkien Suomessa toimivien kuudentoista (16) paikallisyhdistysten yhteisiä asioita esille tuova edustajisto.

SYPE:n tarkoituksena on valvoa yksityisen päivähoidon alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa, sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SYPE seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä, sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja yksityisten päivähoitajien näkökulmasta.

 

  • Valmistelee asioita valtakunnallisilla koulutus- ja neuvottelupäivillä käsiteltäviksi
  • Antaa kannanottoja päivähoidon eri yhteistyötahoille
  • Toimii yksityisen päivähoidon tiedottavana elimenä

Yhdistystämme SYPE:ssä edustaa

Anna Tolonen

 

Yhdistyksen jäsenet voivat esittää valtakunnallisesti eteenpäin vietäviä asioita edustajille.