SYPE

Suomen Yksityisten Päivähoitajien Edustajisto SYPE

 

Yhdistyksemme kuuluu vuonna 2010 perustettuun SYPEen. SYPE on kaikkien Suomessa toimivien paikallisyhdistysten (16) yhteisiä asioita esille tuova edustajisto.

SYPEn tarkoituksena on valvoa yksityisen päivähoidon alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SYPE seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

 

  • Valmistelee asioita valtakunnallisilla koulutus- ja neuvottelupäivillä käsiteltäviksi.

  • Antaa kannanottoja päivähoidon eri yhteistyötahoille.

  • Toimii yksityisen päivähoidon tiedottavana elimenä.

 

Tällä hetkellä yhdistystämme SYPEssä edustaa

Kati Raudaskoski

Anu Takalo 

 

Yhdistyksen jäsenet voivat esittää valtakunnallisesti eteenpäin vietäviä asioita heille.

© A.Korkala

LIITY JÄSENEKSI! 

Täältä pääset liittymään jäseneksi.

LISÄTIEDOT

oulunyph@gmail.com 

sihteeri

Anu Takalo

puh. 040 706 8316

ma-pe klo 13.30-16