Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä


Oulun yksityiset päivähoitajat ry

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Sihteeri Ulla Kilpijärvi

 

 1. Rekisterin nimi

 

Oulun yksityiset päivähoitajat ry:n jäsenrekisteri

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

 

Tietoja käsitellään Yhdistysavaimen tarjoamalla palvelulla ja OpenOffice Writer ohjelmalla.

 

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

 

 • Jäsenen yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

 • Muut Jäsenen ilmoittamat jäsenasioiden hoitamiseen liittyvät tiedot

 

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.

 

 1. Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

 

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

 

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

 

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Oulun yksityisen päivähoitajat ry ja rekisteripalvelun tarjoaja Yhdistysavain huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

 

 1. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.