Yhdistys

 

Oulun yksityiset päivähoitajat ry on perustettu 11.12.1984.  Yhdistyksen tarkoituksena on koota Oulun kaupungin ja lähikuntien alueilla toimivat yksityiset perhepäivähoitajat yhteiseen toimintaan. Jäseniä yhdistyksessä on jo yli 100.

 

Yhdistyksen arvot

  • hyvinvoiva lapsi
  • luotettavuus 
  • laadukas varhaiskasvatus
  • ammatillisuus
  • kasvatuskumppanuus perheiden kanssa

 

Palvelemme jäseniämme toimimalla tiedonvälittäjinä uusille hoitajille sekä perheille ja kaupungin varhaiskasvatuksen muille toimijoille. Osallistumme opiskelijoiden koulutukseen tarjoamalla harjoittelupaikkoja alan opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille.

Pyrkimyksenämme on osaltamme olla tukemassa yksityisten perhepäivähoitajien korkeaa työmotivaatiota ja tuoda työhömme iloa mm. virkistystoiminnan ja koulutusten kautta.

Yhdistys järjestää säännöllisesti koulutuksia, retkiä ja vapaa-ajantoimintaa. Jäsenet voivat esittää mielipiteitään ja ehdotuksiaan sekä saada vertaistukea kokouksissa, joita järjestetään säännöllisesti lukuunottamatta kesäaikaa ja joulukuuta. Yhdistys neuvoo jäseniään myös palkka-, verotus-, ym. asioissa.

Jäsenet saavat yhdistyksen kautta mm. hoitosopimuskaavakkeen ja tiedon verohallituksen vuosittain vahvistamasta hoitokuluvähennyksestä.

 

Valtakunnalliset yksityisten perhepäivähoitajien koulutus- ja neuvottelupäivät

 

Vuosittain järjestetään valtakunnalliset yksityisten perhepäivähoitajien koulutus- ja neuvottelupäivät, joissa koko maan yksityiset päivähoitajat voivat tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksiaan. Neuvottelupäivien ohjelmassa on asiantuntijoiden luentoja sekä vuosittaiset hoitomaksuneuvottelut. Neuvottelupäivien tuloksena paikalliset yhdistykset saavat uudet maksusuositukset, jotka ovat jokaisen jäsenen käytettävissä neuvottelupäivien jälkeen. Vuoden 2015 koulutus- ja neuvottelupäivät järjestettiin Oulussa 21.-22.3.2015.